Karlstad kommun och SFI

Här finns det möjlighet att läsa yrkessvenska och utbilda sig till trätekniker.

Utveckling i utbildningen

Tack vare att vi genom Jungbergsfonden fick möjligheten att investera i dagens och framtidens behov har vi nu sett stora förtjänster i form av ett ökat intresse av eleverna och en bredare utbildning. Vi har även sett ett intresse från andra skolor som vill använda sig CNC:n för teoretiska och praktiska delar av deras utbildningar samt ett gott samarbete med CLT-fabriken i Grums där flera av våra elever fått arbete samt gjort sina LIA-perioder. Dan Skogsström, production manager CLT 3, Stora Enso är mycket positiv till våra elevers kunskapsnivå vilket innebär att de är anställningsbara efter utbildningen.

Moelven jobbar mot utveckling

Vi är mycket tacksamma att vi har Moelven som samarbetspartner när det gäller elevernas LIA, lärande i arbete och som bollplank när det gäller branschens efterfrågan av kompetens.

Branschens önskemål

Specialkompetens är avgörande för alla företag. Yrkeshögskoleutbildningen Trätekniker innehåller allt från produktion till affärsmannaskap.

Ulrika Järund, personalchef på Moelven Industrier AB.

– Vi önskar betona att vi ser denna Yh-utbildning som en god rekryteringskanal i vårt arbete med att lösa framtida kompetensbehov och anställa kvalificerade och engagerade medarbetare. En viktig hörnsten i vår strävan att fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger Ulrika Järund.

Tomas Ivarsson, sekreterare i Svenskt Trätekniskt Forum.

– Inom vårt företag arbetar vi aktivt med fort- och vidareutbildning och ser vilket behov det finns i nuläget och i framtiden. Vår branschförening är också starkt engagerad i träindustrins kompetensutveckling och betraktar denna fråga som en framgångsfaktor. Välutbildad personal inom industrin är en bristvara och här har YH-trätekniker en viktig funktion att fylla, berättar Tomas Ivarsson.