Vår vision om en träutbildning är att stora och små företag ska kunna få kompetenta medarbetare som i alla led kan ta hand om en träråvara från uppdelning av stock till tillverkning av färdiga konsumentprodukter.

Utbildningar med träinriktning har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna förädla skogens gröna guld.

Läs mer om vår träteknikutbildning

Jörgen Esslinge, rektor och utbildningsledare

Hitta hit!

Träteknikerutbildning i Hammarö
Vedspelsvägen 5B
663 34 Skoghall