Specialkompetens är avgörande för alla företag. Yrkeshögskoleutbildningen Trätekniker innehåller allt från produktion till affärsmannaskap.

Ulrika Järund, personalchef på Moelven Industrier AB.

– Vi önskar betona att vi ser denna Yh-utbildning som en god rekryteringskanal i vårt arbete med att lösa framtida kompetensbehov och anställa kvalificerade och engagerade medarbetare. En viktig hörnsten i vår strävan att fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger Ulrika Järund.

Tomas Ivarsson, sekreterare i Svenskt Trätekniskt Forum.

– Inom vårt företag arbetar vi aktivt med fort- och vidareutbildning och ser vilket behov det finns i nuläget och i framtiden. Vår branschförening är också starkt engagerad i träindustrins kompetensutveckling och betraktar denna fråga som en framgångsfaktor. Välutbildad personal inom industrin är en bristvara och här har YH-trätekniker en viktig funktion att fylla, berättar Tomas Ivarsson.